F0T9417

På studiecenteret kan du selv øve dig i dansk. Der er forskellige undervisningsprogrammer på computerne, og man kan arbejde selvstændigt med emner og bøger.

Der er også et lydværksted, hvor du kan træne udtale. Der er en underviser til at hjælpe dig med de forskellige aktiviteter. Studiecenteret er et supplement til danskundervisningen i klasserne.

Studiecentret tilbyder

Læse-aktiviteter

 • Læse- og forståopgaver
 • Romaner, aviser, ugeblade, brochurer, artikler
 • Undervisningsbøger

Skrive-aktiviteter

 • Skrive opslag / breve
 • Skrive e-mails
 • Modultest- og eksamensopgaver

Lytte-aktiviteter

 • Lytte og forstå – CD/computer
 • Lytte/læse med bånd/CD + bog

Grammatik

 • Grammatikøvelser/grammatikbøger
 • Grammatik – online

Udtale

 • Individuel udtaleundervisning
 • Udtaleprogrammer på computer

Computer

 • Internet/word
 • E-learning programmer

Studiecentrets åbningstider

Mandag – torsdag
08.10 - 13.45
17.00 - 20.15
 
Fredag
08.10 – 13.45