F0T3184

Kursister, der har særlige vanskeligheder med at lære dansk, kan få støtteundervisning som supplement til den almindelige undervisning.

Vi laver også særlige forløb med eneundervisning eller undervisning i små grupper. Hvilket tilbud, der kan gives, aftales med kursisten og den henvisende myndighed. Sprogskolen Kolding laver en beskrivelse af kursistens vanskeligheder med dansk og udarbejder en individuel læringsplan.

 

Kursister, der modtager særlig tilrettelagt undervisning, følger normalt det almindelige undervisningsprogram og går til modultest og til afsluttende prøve.

Læse- skrive problemer

Vi tilbyder særlig tilrettelagt læse- og skriveundervisning efter aftale med kursist og henvisende myndighed. Vi samarbejder med CSV Kolding Fredericia og med Kolding VUC's ordblindeundervisning.