F0T3109

FVU er et tilbud til dig, der vil blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.

 

Det gælder både, hvis du har bestået en Prøve i Dansk, men gerne vil lære mere, eller hvis du går på en danskuddannelse og gerne vil forbedre dine resultater.

Mange voksne har ikke de grundlæggende læse-, skrive- og stavefærdigheder, der kræves for at begå sig på arbejdsmarkedet. Her kan et FVU-forløb være løsningen.

Trin på FVU

Der er fire trin på FVU. Hvert trin er på 40-80 lektioner og varer ca. 12 uger.
 
På trin 1 og 2 træner vi bl.a. at skrive enkle ord og kortere tekster. Vi læser også forskellige typer tekster, fx avisartikler og brochurer.
 
På trin 3 og 4 arbejder vi med stavning af svære ord og fremmedord. Du lærer at skrive forskellige tekster, og vi går i dybden med grammatikken. Du lærer også at læse og forstå fagtekster.

Prøver

Hvert trin afsluttes med en prøve. Det er valgfrit, om man vil gå til prøve. Man kan gentage et trin, hvis man har behov for det.
FVU prøven afholdes den 1. juni 2015. Du kan høre mere om prøven samt tilmelde dig ved vejleder Nanna Høy.

Hvornår

FVU-undervisning tilbydes både dag og aften.

Pris

Det er gratis at gå til FVU.
 

Hvem kan gå på FVU?

FVU på Sprogskolen Kolding er for alle udenlandske statsborgere og danske statsborgere med anden etnisk baggrund, som har brug for stave-, skrive- og læsetræning.
 
Inden du kan starte på FVU, skal du til en optagelsestest. Det er en skriftlig test på ca. 45 min. Testen fortæller, om FVU er det rigtige tilbud til dig. Testen viser også, hvilket trin du skal gå på.
 
Du kan gå til optagelsestest, hvis du har:
  • Prøve i Dansk 1 eller
  • Danskuddannelse 2, modul 5 eller
  • Danskuddannelse 3, modul 3
 
Det er muligt at gå til FVU-dansk samtidig med, at du færdiggør din danskuddannelse. Du kan også deltage i FVU, selv om du bor i en anden kommune.