F0T3182

På Sprogskolen Kolding tilbyder vi undervisning på danskuddannelserne 1, 2 og 3.

Som kursist bliver du placeret på den danskuddannelse, der passer til dine forudsætninger og behov for at lære dansk.

Hver af de tre danskuddannelser består af seks moduler. Hvert modul afsluttes med en test, som du skal bestå for at komme videre på næste modul.

På alle danskuddannelserne lærer du at beherske det danske sprog mundtligt og skriftligt. Derudover får du indsigt i danske kultur- og samfundsforhold.

I undervisningen indgår it-baserede undervisningsprogrammer.

Danskuddannelse 1 er tilrettelagt for kursister, med ingen eller ringe skolebaggrund, som ikke har lært at læse og skrive det latinske alfabet.

Danskuddannelse 2 er tilrettelagt for kursister med en kort skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 3 er tilrettelagt med en mellemlang eller lang skole- og uddannelsesbaggrund fra hjemlandet.

Danskuddannelse 1

Danskuddannelse 1 har lærerne tid til den enkelte, og de arbejder tæt sammen om kursisterne.

Hvad er undervisningens mål?

Målet er, at du lærer dansk på et niveau, så du kan klare et arbejde, og så du kan tale dansk, når du har brug for det, fx i forhold til dine børn, hos kommunen, hos lægen - og med din nabo.

Moduler og eksamen

Der er seks moduler på Danskuddannelse 1. Hvert modul afsluttes med en modultest, du skal bestå for at komme videre på næste modul. Modul 6 afsluttes med Prøve i Dansk 1, som mundtligt ligger på B1 og skriftligt A2.

Efter Danskuddannelse 1 kan du lære mere dansk, hvis du vil, fx på FVU.

Danskuddannelse 2

Danskuddannelse 2 kan også være det rigtige valg, selvom du har en universitetsuddannelse. Hvis du ønsker et hurtigere forløb eller ikke har så meget tid til at lave lange skriftlige afleveringer, kan det være, at Danskuddannelse 2 er den bedste løsning for dig.

Undervisningen

Danskuddannelse 2 er der meget fokus på det mundtlige, men du lærer også grammatik. Du lærer at tale, forstå, læse og skrive dansk, så du kan bo og arbejde i Danmark.

Der er mange forskellige kursister på Danskuddannelse 2. Du kan møde hele verden på et hold. Undervisningen er varieret - der er klassearbejde, gruppearbejde og pararbejde. Der er både timer med masser af aktivitet og diskussion og rolige timer med fokus på læsning og skrivning.

Undervisningen foregår i vores afdeling på Kolding Uddannelsescenter, hvor vi har gode faciliteter med kantine og et studiecenter med mange muligheder.

Moduler og eksamen

Der er seks moduler på Danskuddannelse 2. Hvert modul afsluttes med en test, som du skal bestå for at komme videre til næste modul. Modul seks afsluttes med Prøve i Dansk 2, som niveaumæssigt ligger mellem B1 og B2.

Færdig med Danskuddannelse 2 - hvad så?

Efter Danskuddannelse 2 kan du lære mere dansk. Du kan fx gå på FVU eller på VUC.

Danskuddannelse 3

Undervisningen på Danskuddannelse 3 er for kursister med en hurtig progression.

Hvem kan gå på Danskuddannelse 3?

Du har mindst 12 års skolebaggrund, og de fleste kursister har også en mellemlang eller en længere uddannelse. Du skal også have et godt kendskab til et eller flere europæiske sprog.

Du kender til de fleste grammatiske termer (på engelsk eller et andet europæisk sprog), og du har mulighed for at lave meget hjemmearbejde.

Vi forventer, at du tager aktivt del i timerne, laver dit hjemmearbejde og har et stabilt fremmøde.

Undervisningen

Vi underviser i alle sproglige discipliner; læse, skrive, tale og lytte. Herudover fokuserer vi på udtale og grammatik.

Det mundtlige arbejde dækker både lytteforståelse, udtale og din evne til at udtrykke dig. I starten er det helt basale emner, du kan fortælle om, senere vil du sammen med holdet diskutere dagsaktuelle emner, se film, høre danske sange mv.

Du lærer grammatik via skriftlige opgaver, og det er grundlaget for dit tale- og skrivesprog. På de lavere moduler læses der bearbejdede tekster, mens der på de højere moduler også læses autentiske tekster. Der læses fx noveller, artikler og informationsmaterialer.

Undervisningen er emnebaseret, og der er altid mulighed for at tage emner op ud fra kursisternes ønsker. Det kan være helt aktuelle temaer, eller noget kursisterne på holdet interesserer sig for.

Moduler og eksamen

Du skal tage fem moduler for at gå til Prøve i Dansk 3. Efter de første fire moduler skal du bestå en test, før du kan gå videre på næste modul.

Efter modul fem skal du til Prøve i Dansk 3. Prøven er både mundtlig og skriftlig.

Færdig med Danskuddannelse 3 - hvad så?

Prøve i Dansk 3 giver adgang til kompetencegivende kurser, uddannelser og til erhvervsarbejde.

Efter prøve i Dansk 3 kan du gå videre til Studieprøven. Studieprøven giver adgang til videregående uddannelser.