Ferie og undervisningsfrie dage 2019 for Danskuddannelserne


Vinterferie
Mandag den 11. februar til fredag den 15. februar (begge dage inkl.)

Påskeferie
Mandag den 15. april til mandag den 22. april (begge dage inkl.)
 
Store bededag
Fredag den 17. maj

Kristi Himmelfart
Torsdag den 30. maj til fredag den 31. maj (begge dage inkl.)
 
Pinse
Mandag den 10. juni
 
Sommerferie
Fredag den 21. juni er sidste undervisningsdag. Skolen starter igen torsdag den 8. august. Aftenundervisningen slutter torsdag den 20. juni.
 
Efterårsferie
Mandag den 14. oktober til fredag den 18. oktober (begge dage inkl.)
 
Juleferie
Fredag den 20. december er sidste undervisningsdag.

2020
Mandag den 6. januar er første undervisningsdag for alle efter juleferien.