F0T3182

På Sprogskolen Kolding tilbyder vi undervisning på danskuddannelserne 1, 2 og 3.

 F0T9415

Efter modul 5 og bestået Prøve i Dansk 3 eller tilsvarende niveau, kan du gå på Danskuddannelse 3 modul 6 og forberede dig til Studieprøven.

 F0T3109

FVU er et gratis tilbud.
Det er til dig, der allerede kan noget dansk, men har brug for at blive bedre til at læse, skrive og stave på dansk.
FVU er også en hjælp til at klare dig på arbejde, hvis du skal læse eller skrive der.

 F0T3184

Kursister, der har særlige vanskeligheder med at lære dansk, kan få støtteundervisning som supplement til den almindelige undervisning.

 F0T9417

På studiecenteret kan du selv øve dig i dansk. Der er forskellige undervisningsprogrammer på computerne, og man kan arbejde selvstændigt med emner og bøger.