Indfødsretsprøve

Hvis du søger statsborgerskab

 

Prøvedato forår 2020:

Onsdag den 3. juni.

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding til Indfødsretsprøven er 29. april 2020.

Ved tilmelding til Indfødsretsprøven er gebyret kr. 783,- kr. 

Forberedelseskursus til Indfødsretsprøven

Sprogskolen tilbyder et træningsforløb til Indfødsretprøven.

Kursusforløbet begynder 21/04 - 2020 og løber over de følgende seks tirsdage.
I alt syv kursusaftener kl. 17.30-20.00. Pris kr. 995,00

Forløbet er primært baseret på Udlændinge- og Integrationsministeriets læremateriale til indfødsretsprøven af 2015, og du bliver over syv mødegange guidet gennem materialet med fokus på de vigtigste elementer inden for danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Undervejs ser vi også på, hvad man kunne forestille sig ville være iblandt de dagsaktuelle emner.

Tilmelding til indfødsretsprøve 3. juni 2020

Tilmelding til forberedelseskursus


Prøvedato efterår 2020:

Onsdag den 25. november.

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding til Indfødsretsprøven er 21. oktober 2020.

 


Medborgerskabsprøve

Hvis du søger permanent opholdstilladelse

 

Prøvedato forår 2020:

Onsdag den 3. juni.

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding til Medborgerskabsprøven er 29. april 2020.

Ved tilmelding til Medborgerskabsprøven er gebyret kr. 783,- kr. 

Forberedelseskursus til Medborgerskabsprøven

Sprogskolen tilbyder et træningsforløb til medborgerskabsprøven, som afholdes næste gang onsdag 3. juni 2020.

Kursusforløbet begynder 06/04 - 2020 og løber over de følgende seks mandage.
I alt syv kursusaftener kl. 17.30-20.00. Pris kr. 995,00

Forløbet er primært baseret på Udlændinge- og Integrationsministeriets læremateriale til medborgerskabsprøven, og du bliver over syv mødegange guidet gennem materialet med fokus på de vigtigste elementer inden for danske samfundsforhold, dansk kultur og historie. Undervejs ser vi også på, hvad man kunne forestille sig ville være iblandt de dagsaktuelle emner.

Tilmelding til medborgerskabsprøve 3. juni 2020

Tilmelding til forberedelseskursus

 

 


Prøvedato efterår 2020:

Onsdag den 25. november.

Tilmeldingsfrist:

Frist for tilmelding til Medborgerskabsprøven er 21. oktober 2020.

 

 

De afsluttende statskontrollerede prøver foregår to gange om året – i maj/juni og november/december.

Alle prøver består af tre områder: læseforståelse, skriftlig fremstilling og mundtlig kommunikation, hvori lytteforståelse indgår.

Med en bestået prøve har du opnået officiel kompetence i dansk sprog til at kunne klare dig i det danske samfund. Det gælder de krav til dansk, som stilles til at få et arbejde, at begynde på en uddannelse i Danmark, at opnå permanent opholdstilladelse og at få dansk statsborgerskab. Du kan læse mere om Danskprøverne på ministeriets hjemmeside: 

http://uim.dk/arbejdsomrader/danskundervisning-og-prover-for-udlaendinge/danskuddannelse/danskprover-1

Tilmelding

Ved tilmelding til Prøve i Dansk 1, Dansk 2 eller Dansk 3 skal du som selvstuderende betale et gebyr. Gebyret for 2020 er på kr. 1.362,-.

Ved tilmelding til Studieprøven er gebyret kr. 817,- for den skriftlige del og kr. 817,- for den mundtlige del.

Bemærk: Hvis det er første gang, du melder dig til Studieprøven, skal du tilmelde dig både den skriftlige og den mundtlige del.

 

Prøvedatoer forår 2020:

 Prøve i Dansk 1:

 • Skriftlig prøve: 14. maj 2020
 • Mundtlig prøve: 08. - 19. juni 2020

Tilmeldingsfrist: 2. marts

Tilmelding til Prøve i Dansk 1

 

HUSK LEGITIMATION

 

Prøve i Dansk 2:

 • Skriftlig prøve: 13. maj 2020
 • Mundtlig prøve: 08. - 19. juni 2020

Tilmeldingsfrist: 2. marts

Tilmelding til Prøve i Dansk 2

 

HUSK LEGITIMATION

REGLER FOR BRUG AF PC

VEJLEDNING I BRUG AF PC

 

Prøve i Dansk 3:

 • Skriftlig prøve: 12. maj 2020
 • Mundtlig prøve: 08 - 19. juni 2020

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Tilmelding til Prøve i Dansk 3

 

HUSK LEGITIMATION

REGLER FOR BRUG AF PC

VEJLEDNING I BRUG AF PC

 

Studieprøven:

 • Skriftlig prøve: 11. maj 2020
 • Mundtlig prøve: 08. - 19. juni 2020

Tilmeldingsfrist: 4. marts

Tilmelding til Studieprøven

 

HUSK LEGITIMATION

REGLER FOR BRUG AF PC

VEJLEDNING I BRUG AF PC

 

 

Prøvedatoer efterår 2020:

 Prøve i Dansk 1:

 • Skriftlig prøve: 19. november 2020
 • Mundtlig prøve: 07. - 18 december 2020

Tilmeldingsfrist: 2. september

 

HUSK LEGITIMATION

 

Prøve i Dansk 2:

 • Skriftlig prøve: 18. november 2020
 • Mundtlig prøve: 07. - 18. december 2020

Tilmeldingsfrist: 2. september

 

HUSK LEGITIMATION

REGLER FOR BRUG AF PC

VEJLEDNING I BRUG AF PC

 

Prøve i Dansk 3:

 • Skriftlig prøve: 17. november 2020
 • Mundtlig prøve: 07. - 18. december 2020

Tilmeldingsfrist: 2. september

 

HUSK LEGITIMATION

REGLER FOR BRUG AF PC

VEJLEDNING I BRUG AF PC

 

Studieprøven:

 • Skriftlig prøve: 16. november 2020
 • Mundtlig prøve: 07. - 18. december 2020

Tilmeldingsfrist: 2. september

 

HUSK LEGITIMATION

REGLER FOR BRUG AF PC

VEJLEDNING I BRUG AF PC